Facebookové aplikácie

Facebooková aplikácie su špecifickým a veľmi efektívnym social media nástrojom ako zaujať, osloviť a získať relevantných fanúšikov alebo potencionálnych zákazníkov.

Populárne Facebook aplikácie

Najpopolárnejšie sú herné, súťažné, sútažno-herné, poznávacie, kvízové, alebo kreatívne zamerané na prvok prekvapenia a potešenia.

Posledné referencie

Tvorba facebook aplikácie

Tvorba facebook aplikácie prebieha viacerými spôsobmi. V niektorých prípadoch klienti vedia čo chcú vďaka aplikácii získať, niekedy majú predstavu celého riešenia a niekedy majú iba skvelý nápad.
To znamená, že niekedy je potrebná tvorba aj celej kreatívy, niekedy iba samotná tvorba aplikácie a inokedy odborné poradenstvo, na základe skúseností z praxe.

Postup je veľmi podobný ako pri ostatných službách. Zadanie si prejdeme spolu s klientom a po konzultáciach sa vypracuje prvý návrh a po odsuhlasení sa začne kresliť grafika a tiež už samotná tvorba aplikácie.

Cena facebook aplikácie

Cenové ponuky sú veľmi individuálne presna ako aj facebook aplikacie. Cena sa odvýja od samotného zadania.