Tvorba webových stránok

Pri tvorbe webových stránok dokážeme zaujať širokou škálou nápadou vo všetkých smeroch. Dôležitým prvkom pri tvorbe webovej stránky je zaujať cieľovú skupinu ľudí, a to nielen designom, ale aj obsahom.

Netvoríme weby iba preto, aby sa páčili, ale hlavne aby spĺňali svoj účel. Krása je prchavá, najmä medzi ľuďmi na internete.

Hravo zvládneme

Posledné referencie

Ako to celé funguje?

Pri našej tvorbe sa riadime procesmi od jednoduchej prezentácie po zložité portály. Projekty postavené na týchto pevných základoch nám dávajú možnosť identifikovať potreby každého klienta a úspešne napredovať vo vývoji. Vďaka týmto metódam bude každý z nás vedieť čo a kedy očakávať.

Plánovanie a analýza

Ako prvá je v poradí analýza. Pri káve si s klientom povieme, aké sú ciele projektu, akú cieľovú skupinu chceme osloviť a aké sú predstavy klienta.

Koncept

S pripravenou analýzou je zostavený model stránok. Na tomto modeli si ukážeme možné rozloženie obsahu, ovládacích prvkov a ich funkciu. Tento krok je tiež dôležitým prvkom pre tvorbu designu.

Design

Pri tvorbe designu webových stránok kladieme dôraz na niekoľko základných prvkov, ako sú farebnosť, použiteľnosť, návrh ovládacích prvkov a ich správne rozloženie. V tomto bode rozvíjame daný koncept od palety farieb až po typografiu. Po celú dobu tvorby designu stránky sa neustále uisťujeme, že finálny projekt spĺňa vytýčený cieľ.

Samotná tvorba webovej stránky

V tejto fáze už pristupujeme k samotnej tvorbe webu. V dnešnej dobe je pre klienta bežné vyhotoviť stránku postavenú na redakčnom systéme (CMS), pomocou ktorého si klient môže ľubovoľne meniť obsah stránky. Ušetrí tým nielen čas, ale aj peniaze. Počas celej tejto fázy kladieme vysokú prioritu na SEO – optimalizáciu stránky, bez ktorej web nieje webom.